Vstupte s námi do pěstování 21 století

Mezi odborníky se neustále diskutuje která metoda pěstování je lepší. Aquaponie nebo hydroponie. My jsme se rozhodli s ohledem na poptávku kterou máme, že se budeme ubírat cestou hydroponního pěstování. Je výrazně jednodušší na provoz a navíc za výrazně nižšími náklady na pořízení takové farmy.

Hydroponní farma navíc nepotřebuje nastavovat a udržovat velmi složitý ekosystém mezi rybami a rostlinami. Všechny tyto parametry PRO/PROTI jsme při rozhodování o způsobu pěstování důkladně zvážili.
Vertikal farming  je moderní metodou pěstování rostlin, bylinek a zeleniny. Slučují se v něm moderní možnosti pěstování s maximální možnou úsporou času a vody. Vzhledem k uspořádání takové farmy je možné na ploše pouhých 30 m2 pěstovat např. bylinky na rozloze až 80 m2. Farma má totiž několik pater. Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený ekosystém nejsou plodiny nijak kontaminovány hmyzem, prachem a dalšími nečistotami, které se bežně vyskytují při obvyklých metodách pěstování. Z těchto důvodů se pak úroda výrazně lépe zpracovává na finální výrobek.

Celková produkce bude produkována v BIO kvalitě.

Vertikální farming je metoda pro pěstování v 21. století. 
Produkce farmy bude velmi specifická. První oblast našeho zájmu je pěstování technického konopí a jeho následným zpracováním. Obrovskou výhodou je, že disponujeme vlastní sušící kapacitou a to včetně průmyslových lyofilizátorů. Chceme nabídnout nejkvalitněji a nejšetrněji usušenou surovinu "ve vakuu" pro další zpracování. Z takto pořízené suroviny se chystáme dále vyrábět výrobky obsahující CBD extrakty. Tyto extrakty se používají především ve pharmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Druhou skupinou budou bylinky pro využití v kuchyni čajích a dalších odvětvích food a gastro.

Další speciální produkcí bude pěstování jedlých květů. Jedná se o expandující trh, který je závislý na importu z Asie. Chceme tyto speciální věci produkovat zde v srdci Evropy.
Produkce jedlých květů v Evropě neexistuje.

Veškeré zboží tohoto charakteru je import ze zahraničí. Především z Asie a Jižní Ameriky.

Právě tyto skutečnosti nám umožňují být velmi konkurenceschopní v tomto segmentu.

Proto část našich farem bude využita právě pro pěstování těchto specialit. Jedlé květy jsou ve světové gastronomii stále populárnější. Nejen pro jejich vzhled ale i chuť. Vytvoříme Evropskou výrobu v nejvyšší možné kvalitě.
Ekologická udržitelnost je jedním z našich zásadních kritérií.

S ohledem na technické možnosti v blízkém výrobním závodu bude celá farma napojena na výměník tepla. Odpadní teplo bude využito k vytápění farmy v průběhu zimních měsíců. Farmu je totiž potřeba provozovat nepřetržitě.

Vzhledem k možnostem bude navíc odjímán odpadní CO2 z odpadních plynů z lokální výroby elektrické energie. CO2 bude následně podporovat fotosyntézu a růst rostlin.

Těmito kroky budeme zásadním způsobem snižovat uhlíkovou stopu, kterou náš výrobní závod produkuje.
  • Štěpánská 1742, Nové Město, Česko