Produkce farmy bude velmi specifická. První oblast našeho zájmu je pěstování technického konopí a jeho následným zpracováním. Obrovskou výhodou je, že disponujeme vlastní sušící kapacitou a to včetně průmyslových lyofilizátorů. Chceme nabídnout nejkvalitněji a nejšetrněji usušenou surovinu "ve vakuu" pro další zpracování. Z takto pořízené suroviny se chystáme dále vyrábět výrobky obsahující CBD extrakty. Tyto extrakty se používají především ve pharmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Druhou skupinou budou bylinky pro využití v kuchyni čajích a dalších odvětvích food a gastro.

Další speciální produkcí bude pěstování jedlých květů. Jedná se o expandující trh, který je závislý na importu z Asie. Chceme tyto speciální věci produkovat zde v srdci Evropy.