Ekologická udržitelnost je jedním z našich zásadních kritérií.

S ohledem na technické možnosti v blízkém výrobním závodu bude celá farma napojena na výměník tepla. Odpadní teplo bude využito k vytápění farmy v průběhu zimních měsíců. Farmu je totiž potřeba provozovat nepřetržitě.

Vzhledem k možnostem bude navíc odjímán odpadní CO2 z odpadních plynů z lokální výroby elektrické energie. CO2 bude následně podporovat fotosyntézu a růst rostlin.

Těmito kroky budeme zásadním způsobem snižovat uhlíkovou stopu, kterou náš výrobní závod produkuje.