Mezi odborníky se neustále diskutuje která metoda pěstování je lepší. Aquaponie nebo hydroponie. My jsme se rozhodli s ohledem na poptávku kterou máme, že se budeme ubírat cestou hydroponního pěstování. Je výrazně jednodušší na provoz a navíc za výrazně nižšími náklady na pořízení takové farmy.

Hydroponní farma navíc nepotřebuje nastavovat a udržovat velmi složitý ekosystém mezi rybami a rostlinami. Všechny tyto parametry PRO/PROTI jsme při rozhodování o způsobu pěstování důkladně zvážili.